Proč běžet

Běžíme za všechny, kteří to nevzdali

Náš běh je spíše symbolický, ale váš dar, který věnujete tím, že zaplatíte startovné, je reálnou pomocí. Přispějete na rozšiřování a budování veřejně dostupné  on-line databáze Paměť národa, kterou budujeme společně s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů.

V Paměti národa je uloženo už více než 7 000 pamětníků – lidí, kterých se zblízka dotklo 20. století. Natáčíme s válečnými veterány, s těmi, kteří přežili holocaust, s odbojáři, politickými vězni, disidenty, ale i s představiteli moci – agenty StB či KGB, politickými funkcionáři atd. Vyprávíme jejich osudy prostřednictvím záznamů ve veřejně dostupném archivu, ale i prostřednictvím televizních a rozhlasových pořadů, výstav či knih. Díky vašemu daru budeme moci vyzpovídat další pamětníky a zdokumentovat pro Paměť národa další příběhy 20. století.

Pamětníci nám mají dodnes co říct. Vyprávějí, jak rychle a plíživě přišla válka i totalitní režimy, jak hrozné je žít v době cenzury a nesvobody ve všech oblastech života. Příběhy jsou varováním i inspirací, abychom nebyli lhostejní.

Nám jde v běhu „jen“ o výsledný čas, pamětníkům šlo často o život, čest a svobodu. Ať nás příběhy Paměti národa inspirují k vytrvalosti, dobré kondici, překonávání sebe sama. Ať naše nohy nese odvaha, obětavost a houževnatost veteránů z 2 sv. války, letců RAF, těch, kdo přežili koncentrační tábory, účastníků domácího odboje, odbojářů, někdejších politických vězňů, disidentů. Každý z nás si může vybrat jeden konkrétní příběh nebo skupinu lidí, kteří ve 20. století něco smysluplného udělali pro svobodu a demokracii. Můžeme běžet za Miladu Horákovou, Tři krále, dědečka, který byl v legiích, nebo tetu – disidentku, jež podepsala Chartu 77 a kvůli tomu myla mnoho let schody.

Something is wrong.
Instagram token error.