Ve sbírce Paměť národa jsme zdokumentovali tisíce příběhů těch, kterých se na vlastní kůži dotklo 20. století. Natáčíme s válečnými veterány, přeživšími holokaustu, odbojáři, politickými vězni, disidenty a vyprávíme jejich osudy prostřednictvím televizních a rozhlasových pořadů, výstav či knih.

Pamětníci nám mají dodnes co říct. Vyprávějí, jak rychle plíživě přišla válka a totalitní režimy, jak hrozné je žít v době cenzury, nesvobody ve všech oblastech života. Příběhy jsou varováním i inspirací, abychom nebyli lhostejní.

Běžíme, abychom na ně nezapomněli. Běžíme, za všechny, kteří to nevzdali.

Nám jde v běhu „jen“ o výsledný čas, pamětníkům šlo často o život, čest a svobodu. Ať nás příběhy Paměti národa inspirují k vytrvalosti, dobré kondici, překonávání sebe sama. Ať naše bolavé nohy nese odvaha, obětavost a houževnatost veteránů z 2 sv. války, letců RAF, přeživších koncentračních táborů, účastníků domácího odboje, odbojářů, někdejších politických vězňů, disidentů. Každý z nás si může vybrat jeden konkrétní příběh nebo skupinu lidí, kteří ve 20. století něco smysluplného udělali pro svobodu a demokracii. Jejich příběhy nás ponesou.

Poběžte s námi v Běhu pro Paměť národa na 10 km, 5 km a nebo v běhu na 1 km pro chodce i neběžeckou veřejnost. Pro děti bude připraven zážitkový běh přes překážky.

Výtěžek Běhu pro Paměť národa využijeme pro natočení a uchování vzpomínek dalších pamětníků ve sbírce Paměť národa, kterou budujeme společně s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů.

Nejste běžci a zadýcháte se i při běhu na deset metrů na tramvaj? Přesto přijďte. Paměť národa bude na místě možné podpořit i jinak než během – k zakoupení budou originálně zpracovaná trika Běhu pro Paměť národa a CD/DVD a knihy s Příběhy 20. století včetně nejnovějších. Přijďte s rodinou a užijte si odpolední doprovodný program.