Štafeta – Běh pro Paměť národa

Štafeta

Štafety se může zúčastnit 3-5 běžců (liší se dle místa konání). V případě vyššího počtu úseků než je počet běžců v jedné štafetě může jeden z běžců této štafety běžet víc úseků, ne však dva za sebou.

Účastníci štafety běží každý příslušnou část závodu.

Při registraci online registruje štafetu jeden člen týmů a zbytek týmu bude doplněn na místě při prezenci.

Pořadí členů štafety uvedených v registraci na místě odpovídá pořadí na předávkách či úsecích v závodě.

Předávka štafet je možná pouze k tomu určených místech na trati.

Běh je elektronicky měřený, běžci jsou povinni nést při běhu originální štafetový kolík s nalepeným čipem.

Konečné pořadí štafet je dáno dle pořadí v cíli.

Pravidla mohou být doplněna místním pořadatelem v konkrétním místě na webové stránce závodu.