Obecné pokyny k závodu – Běh pro Paměť národa

Obecné pokyny k závodu

Závodů se mohou zúčastnit pouze ti, kteří se na běh zaregistrují – on-line přes web, na speciálním registračním místě nebo na místě samotného běhu.
Závod se řídí pravidly 10 principů fair-play.

Účastníci mladší 15 let se mohou účastnit pouze se souhlasem odpovědného zástupce.

Startovní číslo je možné si vyzvednout pouze v místě a v čase určeném pořadatelem. Závodník se musí identifikovat osobním průkazem (OP, ŘP apod.).

Účastník je povinen dodržet trasu závodu, mít startovní číslo připevněné viditelně na hrudi a v případě měření čipovou časomírou musí mít elektronický čip, který dostane od pořadatele před startem závodu.

Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí.

Pokud závodník poruší pravidla fair play nebo si zkrátí trasu závodu, bude diskvalifikován.

Startovní číslo a čip jsou nepřenosné.

Po celé délce tratě je zakázáno používat kolečkové brusle, trekkové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky.

Běh s kočárkem, případně se psem prosím konzultujte s pořadateli.