Kdy a kde běžíme

 • v sobotu 9. června 2018
 • v oboře Hvězda v Praze 6
 • 10 km a 5 km, trať měřena profesionální časomírou
 • 1 km běh pro neběžeckou veřejnost
 • Dětský zážitkový běh – krátký běh přes překážky
 • běžíme také: v Plzni, Hradci Králové, Olomouci a Třebíči. Podrobnosti k těmto běhům budeme postupně doplňovat.

Časový harmonogram

 • časový harmonogram Běhu pro Paměť národa 2018 bude upřesněn

Ceny a kategorie

Kategorie (10 km a 5 km)

 • Muži A (15–39 let)
 • Muži B (40 plus)
 • Ženy A (15–34 let)
 • Ženy B (35 plus)

Běžci běhu na 1 km soutěží bez ohledu na věk a pohlaví účastníků.

Běžci mladší 18 let musí přijít v doprovodu zákonného zástupce, jinak jim nebude umožněno zúčastnit se běhu. Více informací v pravidlech.

Na místě bude po celou dobu přítomna zdravotnická služba.

Ceny

Vítězové věkových kategorií Běhu pro Paměť národa (10 km a 5 km) obdrží věcné ceny.

Vítěze běhu na 1 km vylosujeme a obdarujeme zajímavými cenami.

Vítězem Dětského zážitkového běhu budou všichni ti, co trasu proběhnou. Obdrží fun/tastické ceny.

Startovné a zázemí

Běh pro Paměť národa a Dětský zážitkový běh jsou charitativní běhy. Veškerý výtěžek ze startovného použije pořadatel, nezisková organizace Post Bellum, o.p.s., na svou hlavní činnost – dokumentování vzpomínek pamětníků 20. století. Více o tom, proč běžet a podpořit Paměť národa se dozvíte zde.

Startovné je daňově uznatelným darem pro Post Bellum, o.p.s.

Informace o startovném a registraci na Běh pro Paměť národa 2018 doplníme později.

Čipová časomíra

Součástí služeb pro běžce je profesionální čipové měření běhu, které zajistí společnosti IronTime pomocí jednorázových čipů, které budou mít běžci na startovních číslech. Startovní číslo musí být umístěno viditelně na hrudi a nesmí být především v cílové linii ničím zakryto! Pozor na vypínání stopek apod. Informace o svém výkonu dostane každý běžec do e-mailu, obdrží také SMS zprávu se zaběhnutým časem a výsledky on-line.

Více informací o elektronické časomíře na www.irontime.cz.

Všichni zaregistrovaní běžci budou moci využít služby šatny zdarma. Běžcům doporučujeme nenechávat v šatnách cenné věci, pořadatel neodpovídá za případné ztráty. Vezměte si s sebou suché oblečení, abyste se po závodu cítili pohodlně. K dispozici bude na místě samozřejmě také mobilní WC.