Chci pořádat – Běh pro Paměť národa

Chci pořádat

Chcete uspořádat vlastní Běh pro Paměť národa? Skvělé! Děkujeme. Kdokoli s námi běží, podpoří další dokumentování příběhů 20. století a jejich uchovávání na portálu Paměť národa.

Běh pro Paměť národa není jen o sportovní aktivitě. Běh symbolicky věnujeme těm, kteří se v minulosti zachovali statečně a jsou pro nás inspirací. Záleží nám na tom, aby společnost nezapomněla. A kromě toho je náš běh také příjemná společenská událost.

Běžíme 10, 5 nebo 1 km. Startovné za běh je dar pro organizaci Post Bellum o.p.s.

Chcete uspořádat Běh pro Paměť národa tam, kde bydlíte nebo rádi běháte?
Pište na e-mail: jakub.panek@postbellum.cz. Pro letošní ročník je uzávěrka přihlášek 30.6. 2020.

Post Bellum pro místní pořadatele zajišťuje:

 • web behpropametnaroda.cz
 • online registraci
 • 20 % z celkového vybraného startovného na náklady spojené s pořádáním běhu
 • tisk propagačních materiálů (plakát A3 a leták A6)
 • PR balíček (tisková zpráva, video spot, fotogalerie, plakáty v elektronické podobě, A0 – A4) pro propagaci akce
 • společnou kampaň na sociálních sítích
 • produkční podporu, manuál přípravy akce
 • reklamní kampaň v celostátních médiích
 • startovní čísla pro běžce
 • zapůjčení výstavy jako možný doprovodný program pro potřeby pořadatelů
 • banner Běh pro Paměť národa, bannery s partnery projektu
 • základní sadu cen pro vítěze, diplomy

Místní pořadatel zajišťuje

 • pořadatelský tým pro přípravu a realizaci akce
 • trasu běhu, zajištění bezpečnosti běžců, koordinaci s místní samosprávou
 • pokrytí vlastního rozpočtu na uspořádání akce
 • propagaci akce (výlep plakátů a roznos letáků)
 • zázemí pro běžce v den závodu, zajištění registrace a výdeje startovních čísel (dle manuálu)
 • vyznačení a zajištění bezpečnosti trasy v den závodu
 • časomíru pro běhy na 5 a 10 km
 • vyhlášení výsledků a předání cen
 • prezentaci partnerů projektu na akci a banneru s názvem akce
 • zajištění záboru, převoz a instalaci výstavy (pokud se pro ni pořadatel rozhodne)
 • fotky z akce pro společný FB