Základní pravidla – Běh pro Paměť národa
Květen 2024
14 míst

Základní pravidla

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

 

Běh pro Paměť národa je dobročinná akce organizovaná na podporu činnosti neziskové organizace Post Bellum, která prostřednictvím projektu Paměť národa dokumentuje osudy pamětníků, pomáhá jim, vzdělává děti i dospělé a vypráví příběhy 20. i 21. století.

Hlavním pořadatelem závodů Běh pro Paměť národa je Post Bellum z. ú.,
Španělská 1073/10, Praha 2, 120 00,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,
spisová značka O 1368, IČ: 26845526.

Místní pořadatelé jsou uvedeni u jednotlivých závodů.

Pravidla se týkají soutěžních běhů s hromadným startem, měřených časomírou, týmového firemního běhu a běhu Kdekoli!.

Pravidla případných dalších běhů určuje pořadatel na místě.

 

REGISTRACE

 

Účastníci se registrují prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou vyplní na webové stránce konkrétního běhu.

Registrace je platná po zaplacení startovného. Pokud neobdržíme platbu do sedmi pracovních dnů od on-line registrace, bude registrace stornována.

Štafetu registruje jeden člen týmu, jména dalších členů jsou doplněna na místě při vyzvednutí startovních čísel.

On-line registrace pro běhy s hromadným startem se uzavírá 3 dny před startem závodu.

Registrace na místě dle pokynů na stránce konkrétního místa.

Odesláním elektronické přihlášky účastník prohlašuje, že se bude řídit pravidly závodu a pokyny pořadatele, startuje na vlastní nebezpečí a je zdravotně způsobilý.

Změna trasy je možná do 3 dnů před startem za administrativní poplatek 100 Kč, požadavky posílejte na beh@pametnaroda.cz.

 

STARTOVNÉ

 

Startovné je dar pro neziskovou organizaci Post Bellum, z. ú. Výtěžek ze startovného bude použit na činnost organizace, především na další natáčení a zpracování osudů pamětníků, případnou pomoc pamětníkům prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa a vzdělávací programy pro děti i dospělé.

Pro financování nezbytných nákladů na organizaci Běhu může být použito 10–30%
ze startovného.

Ceny startovného

Měřené běhy s hromadným startem – startovné online od 200 do 570 Kč dle konkrétního místa a velikosti doprovodného programu. Na místě o 100 Kč více.

Běh Kdekoli! startovné online od 400 Kč.

Neměřené běhy od 100 Kč online i na místě.

Dětské závody od 100 Kč na místě.

Štafeta 1 500 Kč. Na místě 2 000 Kč.

Žáci a studenti do 18 let, členové klubu Paměti národa a běžci starší 65 let mohou uplatnit 50% slevu na startovném.

Startovné pro virtuální firemní týmový závod je 10 000 Kč.

Každý účastník obdrží potvrzení o daru na zadanou e-mailovou adresu v lednu následujícího roku, kdy Post Bellum z. ú. rozesílá souhrnná potvrzení o daru za celý rok.

Startovné je nevratné.

 

ZÁVODNÍ KATEGORIE

 

 

Pro měřené běhy s hromadným startem.

Muži

M Junioři (do 18 let)
M 18 – 39, (1985– 2006)
M 40 – 59, (1965 – 1984)
M 60 + (1964 a starší)

Ženy

Z Juniorky (do 18 let)
Z 18 – 34, (1990 – 2006)
Z 35 – 54, (1970 – 1989)
Z 55 + (1969 a starší)

Směrodatný je rok narození. 
V případě, že bude v některé kategorii méně než deset běžců, dojde ke sloučení
s nejbližší možnou kategorií.
Firemní běh a Běh Kdekoli! nemá závodní kategorie.

 

BĚH S HROMADNÝM STARTEM

 

Měřené běhy s hromadným startem

Běžci se do závodů registrují on-line nebo na místě konání běhu v den akce.

Startovní číslo je možné si vyzvednout v místě a v čase určeném pořadatelem. Závodník se identifikuje osobním průkazem (OP, ŘP apod.).

Účastník je povinen dodržet trasu závodu, mít startovní číslo připevněné viditelně na hrudi a v případě měření čipovou časomírou musí mít elektronický čip, který dostane od pořadatele před startem závodu.

Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí.

Pokud závodník poruší pravidla fair play nebo si zkrátí trasu závodu, bude diskvalifikován.

Startovní číslo a čip jsou nepřenosné.

Běh s kočárkem, případně se psem prosím konzultujte s pořadateli.

 

Neměřené běhy a dětské závody

Účastnit se může kdokoliv. Kategorie určuje pořadatel na místě. Pořadí určuje doběh závodníků do cíle. Pokud pořadatel neurčí jinak. Závody se řídí 10 principy fair-play.

 

BĚH KDEKOLI!

 

Účast na běhu KDEKOLI! je symbolickým připojením k Běhům pro Paměť národa. Běžci se mohou vydat na trať kdekoli v České republice i v zahraničí a určují si vlastní trasu 10 km, 5 km nebo 1 km, můžou ale zvolit i jakoukoli jinou vzdálenost. Účast na běhu, který si běžci měří sami, se oficiálně nezaznamenává a není součást oficiálních výsledků.

 

TÝMOVÝ FIREMNÍ BĚH

 

Tým sestává z 4 běžců/běžkyň reprezentujících firmu/tým, kteří se společně snaží zaběhnout maximum možných kilometrů od 1. do 31. 5. 2024.

Naběhané kilometry běžci průběžně zadávají na webových stránkách časomíry IronTime a jejich pravost dokládají výstupem/fotkou z jakékoliv běžecké aplikace. Pořadatel si vyhrazuje právo dodatečně korigovat nebo mazat zadávané údaje na základě pochybnosti o jejich pravosti. Při pochybnosti bude vždy běžec nejdříve kontaktován naším pracovníkem. Vítězným týmem se stává tým s největším počtem naběhaných kilometrů.

 

STARTOVNÍ ČÍSLO

 

Registrovaní závodníci do běhu s hromadným startem obdrží individuální startovní číslo při prezentaci v den závodu na místě a v čase prezentace. Případně, pokud bude na stránce konkrétního běhu uvedená i jiná možnost, lze ji rovněž využít.

 

VÝSLEDKY

 

Výsledky závodů s hromadným startem budou vyhlášeny na akci v nejbližším možném čase po doběhnutí posledního závodníka.

Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás prosím neprodleně na beh@pametnaroda.cz.

 

ZDRAVOTNÍ INFORMACE

 

Na zadní stranu svého startovního čísla doporučujeme napsat léky, na které máte alergii, a uvést jméno a telefon osoby, kterou můžeme kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací.

Běh je na vlastní nebezpečí.  Na trase nebude přítomen zdravotník.

Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, zvažte svoji účast.

 

RADY PRO BĚH

 

Nepřeceňte na začátku své síly, určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celou dobu běhu. Udržování stálého tempa je klíčem k úspěchu.

Poslední dny před během myslete na pitný režim a zvyšte příjem tekutin.

Oblečte se podle počasí. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Po běhu nezůstávejte ve vlhkém, mějte připravené oblečení na převlečení.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli, tj. Post Bellum, z. ú., Španělská 1073/10, Praha 2, IČO: 26548526.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu a dalších aktivitách pořadatele. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Post Bellum z.ú., mohou je však zpracovávat i poskytovatelé softwarů, aplikací a služeb, které Post Bellum z.ú. využívá ke zpracování registrací a informování o své činnosti. Zpracovávání bude probíhat do odvolání souhlasu.

Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.

Veškeré obrazové záznamy a podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagaci závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na beh@pametnaroda.cz.

 

OSTATNÍ

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, pravidel, podmínek závodu a propozic bez předchozího oznámení.

Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví závodníků nebo jiné úhony vzniklé
v souvislosti s účastí v závodě nebo s jeho sledováním.

Účastník je povinen po celou dobu dodržovat platná vládní opatření.

Respektujte prosím pokyny organizátorů běhů a pravidla fair play. Děkujeme.

Běžíme pro Paměť národa, abychom nezapomněli na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů, všech bojovníků za svobodu.

Výtěžek Běhu umožní natočit a uchovat další stovky jejich příběhů.