Pravidla a podmínky

Pravidla Běhu pro Paměť národa, sobota 9. 6. 2018

Praha, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc a Třebíč

Pořadatelé

Praha: Post Bellum, o. p. s., Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1

Plzeň: Paměť národa Plzeňský kraj, Presslova 2992/14, 301 00

Hradec Králové: Paměť národa Východní Čechy, S. K. Neumanna 874/21, 500 02

Olomouc: Paměť národa Střední Morava, Dr. Milady Horákové 1079/21, 779 00

Třebíč: Gymnázium a Studentský parlament Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, 674 01

Ředitel závodu: Mikuláš Kroupa

Základní pravidla

 1. Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel Mezinárodní atletické federace (IAAF) a Českého atletického svazu (ČAS) .
 2. Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pravidla a pokyny pořadatele.
 3. Závod má dvě hlavní tratě, na 10 a 5 km. Výsledky budou rozděleny na muže a ženy, dále na věkové kategorie. Hodnotí se tři nejrychlejší muži a tři nejrychlejší ženy v každé věkové kategorii.

Registrace

 1. Registrací na závod účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů a s pravidly závodu. K ochraně osobních údajů viz níže.
 2. Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách závodu a/nebo v místě určeném pořadatelem, a to vyplněním písemné přihlášky.
 3. Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši, případně platba hotově v místě určeném pořadatelem.
 4. Startovné je považováno za dar pro neziskovou organizaci Post Bellum, o. p. s., v souladu s ustanovením § 2062 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se jej použít v souladu se svým posláním ve prospěch projektů Příběhy 20. století a Paměť národa.
 5. Startovné je nevratné.

Omezení běžců

 1. Běhy jsou otevřeny pro veřejnost a může se jich zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu – viz níže.

Zdravotní stav

 1. Každý běžec se účastní závodu na vlastní nebezpečí, je si vědom svého zdravotního stavu, ten mu musí umožňovat bezpečně uběhnout plánované vzdálenosti.

Prezence

 1. Každý závodník je povinen dostavit se k prezenci v den konání závodu nejpozději 30 minut před plánovaným startem. Optimálně se k registraci dostavte 60 minut před startem, abyste se vyhnuli čekání. Třicet minut před plánovaným startem se registrace uzavírá. U prezentace si závodník vyzvedne startovní číslo a čip. Pokud není závodník přihlášen předem, musí vyplnit písemnou přihlášku na místě a dostavit se alespoň 90 minut před startem.

Startovní číslo a časomíra

 1. Startovní číslo umístěte na přední stranu dresu, nejlépe na hrudník.
 2. Čas je měřen pomocí čipu, který je připevněn na startovním čísle nebo na jiném místě k tomu určeném.
 3. Při průběhu cílem nepřekrývejte rukou startovní číslo (např. vypínání stopek apod.) kvůli pořízení cílové fotografie a ověření výsledku.
 4. V případě ztráty čipu během závodu v cíli bezpodmínečně nahlaste své startovní číslo časoměřičům a rozhodčím.

Start, cíl a zázemí běhů

 1. Prostor shromaždiště před startem a cíl jsou pro běhy a zázemí je umístěny
  a) v Praze – na předpolí Obory Hvězda, pláň na Vypichu, ohraničená ulicemi Ankarská a Bělohorská
  b) v Plzni – v areálu Ranče Šídlovák, Gerská ulice
  c) v Hradci Králové – u písníku Biřička, u restaurace Pavlína
  d) v Olomouci – ve Smetanových sadech, u restaurace Fontána
  e) v Třebíči – v bývalém areálu BOPO
  V zázemí jsou umístěny převlékárny, toalety, registrace a občerstvení. Bude zde probíhat doprovodný program.

Trasa běhů

 1. Závody se běží ve vyznačeném okruhu. Běžci závodu na 5 km běží jeden okruh. Běžci závodu na 10 km běží dva okruhy.
 2. Mapa tratě bude uvedena na webových stránkách.

Občerstvovací stanice

 1. Občerstvovací stanice je umístěna v prostoru startu/cíle.
 2. V prostoru startu a cíle odhazujte prosím odpad do odpadových nádob či pytlů.

Oblečení

 1. Oblečte se vždy podle počasí. V chladném a deštivém dni můžete prochladnout. Vždy si chraňte ruce a hlavu. Čepice nebo čelenka a rukavice pomohou. V případě teplého počasí si oblékněte volné oblečení. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Nezůstávejte ve vlhkém oblečení, vždy se rychle převlékněte. Mějte s sebou dostatek oblečení na převlečení.

Zdravotní informace

 1. Na rubovou stranu svého startovního čísla napište případné léky, na které jste alergičtí, a uveďte jméno a telefon osoby, kterou máme kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací.
 2. V prostoru startu a cíle bude přítomen zdravotník pro ošetření drobných zranění a poskytnutí první pomoci.
 3. Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, běhů se raději neúčastněte. Nehazardujte s vlastním zdravím. Zdravotní potíže vás vždy doženou, jsou obvykle rychlejší než vaše běžecké tempo.

Rady pro běh

 1. Udržujte stálé průměrné tempo, je to klíčem k úspěchu. Mnozí závodníci dělají chybu, že v začátku závodu přecení své síly. Určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celou dobu běhu.

Pitný režim

 1. Poslední dny před během myslete na pitný režim a vědomě se snažte doplňovat tekutiny.

Výsledky

 1. Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry budou výsledky v co nejkratším čase zveřejněny na internetu a v prostoru konání běhu. Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás neprodleně na beh@pametnaroda.cz.

Ochrana osobních údajů

 1. Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli, tj. Post Bellum, o. p. s., Štěpánská 704/61, Praha 1, IČO: 26548526.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastnic a účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu a dalších aktivitách pořadatele. Zpracovávání bude probíhat do odvolání souhlasu.
 3. Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.
 4. Veškeré obrazové záznamy podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagaci závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na beh@pametnaroda.cz.

Ostatní

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, pravidel, podmínek závodu a propozic bez předchozího oznámení.
 2. Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví závodníků nebo jiné úhony vzniklé v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Respektujte pokyny organizátorů běhů, závoďte dle pravidel fair play. Děkujeme.
Pravidla jsou platná od 27. 3. 2018