Proč běžet? – Běh pro Paměť národa

Proč běžet?

I letos běžíme za všechny, kteří se nevzdali. Náš běh je spíše symbolický, ale váš dar, který věnujete formou startovného, je pro nás opravdovou pomocí. V Paměti národa dokumentujeme osudy pamětníků, pomáháme jim, vzděláváme děti i dospělé a vyprávíme příběhy 20. i 21. století.  Přispějete na rozšíření sbírky, která zachycuje životní příběhy pamětníků pro další generace. Sbírku budujeme společně s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů.

V Paměti národa je uloženo přes 13 000 jmen pamětníků, kteří prožili dramatické momenty 20. století. Natáčíme vyprávění válečných veteránů, lidí, kteří přežili holocaust, odbojářů, politických vězňů, disidentů, ale i představitelů moci – agentů StB či KGB, politických funkcionářů atd. Zaznamenané příběhy jsou dostupné na internetu v archivu Paměti národa, vyprávíme je dál v rozhlasových či televizních dokumentech, na výstavách či v knihách. Díky vašemu daru budeme moci vyzpovídat další pamětníky a zachovat vzpomínky na 20. století.
Více se o činnosti naší neziskové organizace dočtete ve výroční zprávě Post Bellum, z. ú.  

Příběhy ve sbírce Paměť národa jsou inspirací i varováním před totalitními režimy. Připomínají, jak hrozné je žít v době nesvobody zasahující všechny oblasti života, a ukazují hrdinství mnohých, kteří se postavili bezpráví a útlaku.
Zatímco nám jde v běhu „jen“ o výsledný čas, pamětníkům šlo o život, čest a svobodu.

Ať nás příběhy Paměti národa inspirují k vytrvalosti, udržování dobré kondice, překonávání sebe sama. Ať naše nohy nese odvaha, obětavost a houževnatost veteránů z druhé světové války, letců RAF, těch, kdo přežili koncentrační tábory, účastníků odboje doma i v cizině, někdejších politických vězňů, disidentů.

Každý z nás si může vybrat jeden konkrétní příběh nebo skupinu lidí, kteří ve bojovali nebo bojují za svobodu a demokracii. Můžeme běžet za Tři krále, Miladu Horákovou, dědečka, který byl v legiích, nebo tetu – disidentku, jež podepsala Chartu 77 a myla kvůli tomu mnoho let schody. Můžeme běžet za Ukrajinu a odvážné a silné ukrajinské občany.