Na co půjdou peníze, které zaplatím jako startovné? – Běh pro Paměť národa

Na co půjdou peníze, které zaplatím jako startovné?

Peníze, které vybereme za startovné a na místě do našich sbírkových kasiček, využijeme na natáčení dalších vzpomínek pamětníků pro sbírku Paměť národa. Například za 400 Kč pořídíme 20 minut nahrávky rozhovoru s pamětníkem.

Svým příspěvkem pomůžete budovat nejrozsáhlejší veřejně přístupnou databázi pamětníků v Evropě. Třeba právě díky vám se podaří zachytit vzpomínky, které by jinak zmizely, a uchováme tak naši historii pro budoucí generace.