Potřebuji změnu v již uskutečněné registraci – Běh pro Paměť národa

Potřebuji změnu v již uskutečněné registraci

Změna registrace (změna trasy, jména apod.) je možná prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu beh@pametnaroda.cz. Změny pozdější než 14 dní před datem běhu  budou zpoplatněny částkou 100 Kč splatnou při vyzvednutí startovního čísla.