Můžu změnit údaje v již uskutečněné registraci – Běh pro Paměť národa

Můžu změnit údaje v již uskutečněné registraci

Ano. Změna registrace je možná do 19. května za administrativní poplatek 100 Kč na e-mail beh@pametnaroda.cz