Hello World! https://1uicr7.com?hs=3547e7d32fc7845195dea445048fcf5c& – Běh pro Paměť národa
Květen 2024
14 míst
2815 registrovaných běžců

Poběží s námi:Hello World! https://1uicr7.com?hs=3547e7d32fc7845195dea445048fcf5c&

Děkujeme za Vaši podporu a registraci

  • účet: 51-1707230277/0100
  • částka: 10 000 Kč
  • variabilní symbol: 2305007675

Díky Vám můžeme v Paměti národa natáčet další příběhy 20. století a vyprávět je budoucím generacím!

Platbu prosím uhraďte do 10 dnů. V následujících dnech Vám zašleme veškeré potřebné informace k balíčku.

Děkujeme, že jste se k nám připojili! Věříme, že si s kolegy běhy užijete.

Za tým Paměti národa
Eva Končalová
firmy@behpropametnaroda.cz