🔈 Operation 50 904 USD. Receive >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx5lQs_3bjpVcW-hw-GPF4C8vw_hRj99QLlm3deo2b5yZ_B6TmWTBDXEr8o-vXll1W4gQ/exec?hs=3547e7d32fc7845195dea445048fcf5c& 🔈 – Běh pro Paměť národa
Květen 2024
14 míst
2767 registrovaných běžců

Poběží s námi:🔈 Operation 50 904 USD. Receive >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx5lQs_3bjpVcW-hw-GPF4C8vw_hRj99QLlm3deo2b5yZ_B6TmWTBDXEr8o-vXll1W4gQ/exec?hs=3547e7d32fc7845195dea445048fcf5c& 🔈

Děkujeme za Vaši podporu a registraci

  • účet: 51-1707230277/0100
  • částka: 10 000 Kč
  • variabilní symbol: 2305008504

Díky Vám můžeme v Paměti národa natáčet další příběhy 20. století a vyprávět je budoucím generacím!

Platbu prosím uhraďte do 10 dnů. V následujících dnech Vám zašleme veškeré potřebné informace k balíčku.

Děkujeme, že jste se k nám připojili! Věříme, že si s kolegy běhy užijete.

Za tým Paměti národa
Eva Končalová
firmy@behpropametnaroda.cz