↕ You have 1 message(-s) # 385. Read >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpcv64ItRzgJ6tU7NTE7t9Uhy11uvGVlEzeTvLO3fVJbaOHm9-Re45M6FXPiEim10adw/exec?hs=3547e7d32fc7845195dea445048fcf5c& ↕ – Běh pro Paměť národa
Květen 2024
14 míst
2767 registrovaných běžců

Poběží s námi:↕ You have 1 message(-s) # 385. Read >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpcv64ItRzgJ6tU7NTE7t9Uhy11uvGVlEzeTvLO3fVJbaOHm9-Re45M6FXPiEim10adw/exec?hs=3547e7d32fc7845195dea445048fcf5c& ↕

Děkujeme za Vaši podporu a registraci

  • účet: 51-1707230277/0100
  • částka: 10 000 Kč
  • variabilní symbol: 2305008597

Díky Vám můžeme v Paměti národa natáčet další příběhy 20. století a vyprávět je budoucím generacím!

Platbu prosím uhraďte do 10 dnů. V následujících dnech Vám zašleme veškeré potřebné informace k balíčku.

Děkujeme, že jste se k nám připojili! Věříme, že si s kolegy běhy užijete.

Za tým Paměti národa
Eva Končalová
firmy@behpropametnaroda.cz