Pravidla a podmínky – Běh pro Paměť národa

Pravidla a podmínky

 • Základní pravidla

  Běh pro Paměť národa je sportovní dobročinná akce organizovaná na podporu dalšího natáčení příběhů pamětníků pro sbírku Paměť národa. Startovné je darem pro neziskovou organizaci Post Bellum, z. ú. 

  Hlavním pořadatelem závodů Běh pro Paměť národa je Post Bellum z. ú., Štěpánská 704/61, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka O 1368, IČ: 26845526.

  Místní pořadatele jsou uvedeni u jednotlivých závodů.

  Pravidla se týkají soutěžních běhů na 1 (1,5), 5 a 10 km, týmového firemního běhu a běhu Kdekoli.

  Pravidla případných dalších běhů určuje pořadatel na místě.

   

   

 • Registrace

  Účastníci se registrují prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou vyplní na webové stránce konkrétního běhu.

  Registrace je platná po zaplacení startovného. Pokud neobdržíme platbu do sedmi pracovních dnů od on-line registrace, bude registrace stornována.

  Platba on-line registrace je možná bankovním převodem nebo platební kartou.

  On-line registrace se uzavírá 23. května 2021 ve 12:00.

  Odesláním elektronické přihlášky účastník prohlašuje, že se bude řídit pravidly závodu, startuje na vlastní nebezpečí, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.

  Změna trasy je možná do 19. května za administrativní poplatek 100 Kč na email beh@pametnaroda.cz

 • Startovné

  Startovné je dar pro neziskovou organizaci Post Bellum, z. ú. Výtěžek ze startovného použijeme na zaznamenání vzpomínek pamětníků pro archiv Paměť národa. 20% ze startovného může být použito pro financování nezbytných nákladů na organizaci Běhu.

  Výše startovného:

  Tratě na 5 a 10 km, běh Kdekoli a rodinný běh od 300 Kč.

  Startovné pro žáky a studenty do 18 let je od 200 Kč.

  Členové Klubu přátel Paměti národa a běžci starší 65 let mohou běžet zdarma.

  Startovné pro virtuální firemní týmový závod je 8 000,- Kč.

  Každý účastník obdrží potvrzení o daru na zadanou e-mailovou adresu v lednu následujícího roku, kdy Post Bellum z. ú. rozesílá souhrnná potvrzení o daru za celý rok.

  Startovné je nevratné.

 • Závodní kategorie

  Muži
  M 18 – 39, (1982 – 2003)
  M 40 – 59, (1962 – 1981)
  M 60 + (1961 a starší)

  Ženy
  Z 18 – 34, (1987 – 2003)
  Z 35 – 54, (1968 – 1986)
  Z 54 + (1967 a starší)

  Směrodatný je rok narození. 

  V případě, že bude v některé kategorii méně než deset běžců dojde ke sloučení s nejbližší možnou.

  Firemní běh a Běh Kdekoli nemá závodní kategorie.

   

 • Trasy a virtuální závod

  Start, cíl a trasy jednotlivých závodů budou viditelně označené. V místě startu a cíle budou instrukce k trati a mapa.

  Virtuálního závodu se mohou účastnit pouze závodníci registrovaní na konkrétní místo. Mezi sebou závodí běžci v konkrétním místě, na vybrané trati a kategorii. Výsledky mezi kategoriemi nebo trasami se neporovnávají.

  Jak se zúčastnit virtuálního závodu?
  V místě startu si účastníci spustí běžeckou aplikaci v telefonu nebo stopky na hodinkách, až poté vyrazí na trasu uvedenou při registraci. Do výsledkové listiny bude běžec zařazen, pokud po ukončení běhu, nejpozději do 23. května do půlnoci, odešle snímek z aplikace nebo hodinek, na kterém bude viditelný celkový čas, datum a pokud je to možné také celková vzdálenost. Snímek se ukládá pod startovním číslem běžce do výsledkového systému časomíry IronTime pomocí odkazu, který bude součástí informačního e-mailu zaslaného před závodním víkendem.

  Závod se řídí 10 principy fair-play.

 • Běh Kdekoliv!

  Běh KDEKOLI je běh neměřený oficiální časomírou na vzdálenost odhadnutou samotným běžcem na 1, 5 a 10 kilometrů, ale i na jakoukoli jinou vzdálenost. Běhu se může zúčastnit neomezený počet běžců v jednom místě a/nebo na jakémkoliv místě na světě.

  Účast na běhu je symbolickým připojením k Běhům pro Paměť národa. Čas, který si běžci měří sami, se oficiálně nezaznamenává a není součástí jakýchkoliv oficiálních výsledků.

 • Týmový firemní běh

  Tým sestává z 4 běžců/běžkyň reprezentujících firmu/tým, kteří se společně snaží zaběhnout maximum možných kilometrů od 1. do 23. 5. 2021.

  Naběhané kilometry běžci průběžně zaznamenávají na webových stránkách časomíry IronTime, kde se porovnávají s výsledky ostatních týmů.  Výsledky je možné doložit i výstupem/fotkou z jakékoliv běžecké aplikace. Vítězným týmem se stává tým s největším počtem naběhaných kilometrů.

 • Startovní číslo

  Závodníci, kteří se registrují do 7. května do půlnoci, si mohou nechat poštou zaslat startovní číslo.  Ostatním účastníkům, kteří tuto možnost nevyužijí nebo se registrují po tomto termínu, zašleme startovní číslo e-mailem. Účastníci si jej mohou vytisknout a připnout na hruď.

 • Výsledky

  Výsledky jednotlivých závodů vyhlásíme v pondělí 24. května na webu jednotlivých běhů. Věcné ceny zašleme poštou.

  Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás prosím neprodleně na beh@pametnaroda.cz.

 • Zdravotní informace

  Na zadní stranu svého startovního čísla doporučujeme napsat léky, na které máte alergii, a uvést jméno a telefon osoby, kterou kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací.

  Běh je na vlastní nebezpečí. V prostorech vyznačených tras nebude přítomen zdravotník pro poskytnutí první pomoci a ošetření drobných zranění.

  Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, zvažte svoji účast.

   

 • Rady pro běh

  Nepřeceňte na začátku své síly, určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celou dobu běhu. Udržování stálého tempa je klíčem k úspěchu.

  Poslední dny před během myslete na pitný režim a zvyšte příjem tekutin.

  Oblečte se podle počasí. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Po běhu nezůstávejte ve vlhkém, mějte připravené oblečení na převlečení.

  Na trasy doporučujeme vybíhat za denního světla.

   

 • Ochrana osobních údajů

  Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli, tj. Post Bellum, z. ú., Štěpánská 704/61, Praha 1, IČO: 26548526.

  Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu a dalších aktivitách pořadatele. Zpracovávání bude probíhat do odvolání souhlasu.

  Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.

  Veškeré obrazové záznamy a podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagaci závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na beh@pametnaroda.cz.

 • Ostatní

  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, pravidel, podmínek závodu a propozic bez předchozího oznámení.

  Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví závodníků nebo jiné úhony vzniklé v souvislosti s účastí v závodě nebo s jeho sledováním.

  Účastník je povinen po celou dobu dodržovat platná vládní opatření.

  Respektujte prosím pokyny organizátorů běhů a pravidla Fair play. Děkujeme.