Pravidla a podmínky

 • Základní pravidla

  Běh pro Paměť národa je sportovní dobročinná akce organizovaná na podporu dalšího natáčení příběhů pamětníků pro sbírku Paměť národa. Startovné je považováno za dar pro neziskovou organizaci Post Bellum, o. p. s.

  Závod se řídí pravidly 10 principů fair-play

  Pravidla se týkají soutěžních běhů na 5 a 10 km a štafet. Štafetového běhy jsou dále doplněny vlastními pravidly.

  Pravidla ostatních doprovodných běhů (rodinný běh, dětské závody) určuje na místě pořadatel.

 • Registrace

  Účastníci se registrují prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou vyplní na těchto stránkách pod místem běhu. Mohou se registrovat i v den běhu přímo na místě.

  Registrace je platná po zaplacení startovného. Pokud neobdržíme platbu do sedmi pracovních dnů od registrace, bude registrace stornována.

  Platba je možná převodem i kartou. Od pondělí do středy před závodem
  (tzn. 8. 5., resp. 15. 5.) doporučujeme platit pouze kartou, abychom platbu obdrželi včas.

  On-line registrace se uzavírá o půlnoci ve středu před závodem, tzn. 8. 5., resp. 15. 5.

  Štafetu registruje jeden člen týmu, jména dalších členů jsou doplněna na místě při vyzvednutí startovních čísel.

  Odesláním elektronické přihlášky účastník prohlašuje, že se bude řídit pravidly závodu, startuje na vlastní nebezpečí, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.

  Změna registrace je možná prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu beh@pametnaroda.cz. Změny pozdější než 14 dní před během (tzn. po 27. 4., resp. 4. 5.) budou zpoplatněny částkou 100 Kč splatnou při vyzvednutí startovního čísla. Později zaslané přeregistrace nebudou zpracovány.

  Startovné je nevratné.

 • Závodní kategorie

  Závodníci se účastní závodu pouze ve své věkové kategorii. V každé kategorii budou vyhlášeni závodníci na prvních třech místech.

  Muži
  M 39 = 1980 a později
  M 40 + = 1979 a dříve

  Ženy
  Z 34 = 1985 a později
  Z 35 + = 1984 a dříve

  Štafeta
  Nemá.

 • Závod

  Závodů se mohou zúčastnit pouze registrovaní závodníci.

  Účastníci mladší 15 let se mohou účastnit pouze se souhlasem odpovědného zástupce.

  Startovní číslo je možné si vyzvednout pouze v místě a v čase určeném pořadatelem. Závodník se musí identifikovat osobním průkazem (OP, ŘP apod.).

  Účastník je povinen dodržet trasu závodu, mít startovní číslo připevněné viditelně na hrudi a elektronický čip, který dostane od pořadatele před startem závodu.

  Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí.

  Pokud závodník poruší pravidla fair play nebo si zkrátí trasu závodu, bude diskvalifikován.

  Startovní číslo a čip jsou nepřenosné.

  Běh s kočárkem, případně se psem prosím konzultujte s pořadateli.

 • Výsledky

  Výsledky budou zveřejněny v co nejkratším čase po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry na internetu a v prostoru konání běhu.

  Účastníci mají možnost reklamovat výsledek na místě u pořadatele do 60 minut po zveřejnění výsledků závodu.

  Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás prosím neprodleně na beh@pametnaroda.cz.

 • Zdravotní informace

  Na zadní stranu svého startovního čísla napište léky, na které máte alergii, a uveďte jméno a telefon osoby, kterou máme kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací.

  V prostoru startu a cíle bude přítomen zdravotník pro poskytnutí první pomoci a ošetření drobných zranění.

  Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, běhu se raději neúčastněte.

 • Rady pro běh

  Nepřeceňte na začátku své síly, určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celou dobu běhu. Udržování stálého tempa je klíčem k úspěchu.

  Poslední dny před během myslete na pitný režim a zvyšte příjem tekutin.

  Oblečte se podle počasí. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Po běhu nezůstávejte ve vlhkém oblečení, mějte připravené oblečení na převlečení.

 • Ochrana osobních údajů

  Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli, tj. Post Bellum, o. p. s., Štěpánská 704/61, Praha 1, IČO: 26548526.

  Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastnic a účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu a dalších aktivitách pořadatele. Zpracovávání bude probíhat do odvolání souhlasu.

  Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.

  Veškeré obrazové záznamy a podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagaci závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na beh@pametnaroda.cz.

 • Ostatní

  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, pravidel, podmínek závodu a propozic bez předchozího oznámení.

  Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví závodníků nebo jiné úhony vzniklé v souvislosti s účastí v závodě nebo s jeho sledováním.

  Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pravidla a pokyny pořadatele.

  Respektujte pokyny organizátorů běhů, dodržujte pravidla fair play. Děkujeme.