Běh Kdekoliv! – Běh pro Paměť národa

Běh Kdekoliv!

Běh KDEKOLI je běh neměřený oficiální časomírou na vzdálenost odhadnutou samotným běžcem na 1, 5 a 10 kilometrů, ale i na jakoukoli jinou vzdálenost. Běhu se může zúčastnit neomezený počet běžců v jednom místě a/nebo na jakémkoliv místě na světě.

Účast na běhu je symbolickým připojením k Běhům pro Paměť národa. Čas, který si běžci měří sami, se oficiálně nezaznamenává a není součástí jakýchkoliv oficiálních výsledků.