Běh Kdekoli! – Běh pro Paměť národa

Běh Kdekoli!

Běh KDEKOLI je běh neměřený oficiální časomírou, vzdálenost odhaduje samotný běžec na 1, 5 nebo 10 kilometrů, ale i na jakoukoli jinou vzdálenost. Běhu se může zúčastnit neomezený počet běžců v jednom místě a/nebo na jakémkoliv místě na světě.

Účast na běhu je symbolickým připojením k Běhům pro Paměť národa. Čas, který si běžci měří sami, se oficiálně nezaznamenává a není součástí jakýchkoliv oficiálních výsledků.