Ochrana osobních údajů – Běh pro Paměť národa

Ochrana osobních údajů

Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli, tj. Post Bellum, z. ú., Štěpánská 704/61, Praha 1, IČO: 26548526.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu a dalších aktivitách pořadatele. Zpracovávání bude probíhat do odvolání souhlasu.

Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.

Veškeré obrazové záznamy a podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagaci závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na beh@pametnaroda.cz.