Ochrana osobních údajů – Běh pro Paměť národa
Květen 2024
14 míst
2815 registrovaných běžců

Ochrana osobních údajů

Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli, tj. Post Bellum, z. ú., Španělská 1073/10, Praha 2, IČO: 26548526.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu a dalších aktivitách pořadatele. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Post Bellum z.ú., mohou je však zpracovávat i poskytovatelé softwarů, aplikací a služeb, které Post Bellum z.ú. využívá ke zpracování registrací a informování o své činnosti. Zpracovávání bude probíhat do odvolání souhlasu.

Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.

Veškeré obrazové záznamy a podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagaci závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na beh@pametnaroda.cz.

Běžíme pro Paměť národa, abychom nezapomněli na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů, všech bojovníků za svobodu.

Výtěžek Běhu umožní natočit a uchovat další stovky jejich příběhů.