Ostatní – Běh pro Paměť národa

Ostatní

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, pravidel, podmínek závodu a propozic bez předchozího oznámení.

Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví závodníků nebo jiné úhony vzniklé v souvislosti s účastí v závodě nebo s jeho sledováním.

Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pravidla a pokyny pořadatele.

Respektujte pokyny organizátorů běhů, dodržujte pravidla fair play. Děkujeme.