Registrace – Běh pro Paměť národa

Registrace

Účastníci se registrují prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou vyplní na těchto stránkách pod místem běhu. Mohou se registrovat i v den běhu přímo na místě.

Registrace je platná po zaplacení startovného. Pokud neobdržíme platbu do sedmi pracovních dnů od on-line registrace, bude registrace stornována.

Platba on-line registrace je možná převodem i kartou. Od pondělí do středy před závodem doporučujeme platit pouze kartou, abychom platbu obdrželi včas. Platba registrace na místě je  možná pouze v hotovosti.

On-line registrace se uzavírá ve 23:59 ve středu před závodním víkendem.

Štafetu registruje jeden člen týmu, jména dalších členů budou doplněna na místě při prezenci.

Odesláním elektronické přihlášky účastník prohlašuje, že se bude řídit pravidly závodu, startuje na vlastní nebezpečí, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.

Změna registrace je možná prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu beh@pametnaroda.cz. Změny pozdější než 14 dní před datem běhu budou zpoplatněny částkou 100 Kč splatnou při vyzvednutí startovního čísla.

Startovné je nevratné.