Registrace – Běh pro Paměť národa

Registrace

Účastníci se registrují prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou vyplní na webové stránce konkrétního běhu.

Registrace je platná po zaplacení startovného. Pokud neobdržíme platbu do sedmi pracovních dnů od on-line registrace, bude registrace zrušena.

Štafetu registruje jeden člen týmu, jména dalších členů jsou doplněna na místě při vyzvednutí startovních čísel.

On-line registrace pro běhy s hromadným startem se uzavírá ve 23:59 ve středu před závodním víkendem.

Na vybraných bězích bude možná registrace na místě dle pokynů na stránce konkrétního místa.

Do individuálních běhů je možná registrace pouze on-line. On-line registrace do individuálního běhu je možná po celou dobu trvání individuálního běhu na konkrétním místě.

Odesláním elektronické přihlášky účastník prohlašuje, že se bude řídit pravidly závodu, startuje na vlastní nebezpečí, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.

Změna trasy je možná do 3 dnů před startem za administrativní poplatek 100 Kč prostřednictvím kontaktování pořadatele na beh@pametnaroda.cz.