Registrace – Běh pro Paměť národa

Registrace

Účastníci se registrují prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou vyplní na webové stránce konkrétního běhu.

Registrace je platná po zaplacení startovného. Pokud neobdržíme platbu do sedmi pracovních dnů od on-line registrace, bude registrace stornována.

Platba on-line registrace je možná bankovním převodem nebo platební kartou.

On-line registrace se uzavírá 23. května 2021 ve 12:00.

Odesláním elektronické přihlášky účastník prohlašuje, že se bude řídit pravidly závodu, startuje na vlastní nebezpečí, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.

Změna trasy je možná do 19. května za administrativní poplatek 100 Kč na email beh@pametnaroda.cz