Startovné – Běh pro Paměť národa

Startovné

Startovné je dar pro neziskovou organizaci Post Bellum, z. ú. Výtěžek ze startovného použijeme na zaznamenání vzpomínek pamětníků pro archiv Paměť národa. 20% ze startovného může být použito pro financování nezbytných nákladů na organizaci Běhu.

Výše startovného:

Tratě na 5 a 10 km, běh Kdekoli a rodinný běh od 300 Kč.

Startovné pro žáky a studenty do 18 let je od 200 Kč.

Členové Klubu přátel Paměti národa a běžci starší 65 let mohou běžet zdarma.

Startovné pro virtuální firemní týmový závod je 8 000,- Kč.

Každý účastník obdrží potvrzení o daru na zadanou e-mailovou adresu v lednu následujícího roku, kdy Post Bellum z. ú. rozesílá souhrnná potvrzení o daru za celý rok.

Startovné je nevratné.