Startovné – Běh pro Paměť národa

Startovné

Startovné je dar pro neziskovou organizaci Post Bellum, z. ú. Výtěžek ze startovného bude použit na činnost organizace, především na další natáčení a zpracování osudů pamětníků, případnou pomoc pamětníkům a vzdělávací programy pro děti i dospělé. Pro financování nezbytných nákladů spojených s organizací Běhu může být použito 10–40 % ze startovného.

Výše startovného pro Běh s hromadným startem

Tratě na 5 a 10 km, běh Kdekoli od 300 do 500 Kč dle konkrétního místa a velikosti doprovodného programu. Na místě + 100 Kč.

Rodinný běh od  100 Kč.

Štafeta od 1 500 Kč. Na místě od 2 000 Kč.

Dětské závody jsou zdarma nebo za dobrovolný dar.

Startovné pro žáky a studenty do 18 let je s 50 % slevou.

Členové Klubu přátel Paměti národa a běžci v nejstarších věkových kategoriích (65 let a více) mohou běžet zdarma.

Startovné pro individuální běh je od 250 Kč.

Startovné pro Běh Kdekoli! je od 300 Kč.

Startovné pro virtuální firemní týmový závod je od 8 000 Kč.

Každý účastník obdrží potvrzení o daru na zadanou e-mailovou adresu v lednu následujícího roku, kdy Post Bellum, z. ú. rozesílá souhrnná potvrzení o daru za celý rok.

Startovné je nevratné.