Startovné – Běh pro Paměť národa

Startovné

Startovné je dar pro neziskovou organizaci Post Bellum o.p.s., která spravuje elektronický veřejně přístupný archiv Paměť národa. Každý účastník obdrží potvrzení o daru na zadanou e-mailovou adresu v lednu následujícího roku, kdy Post Bellum o.p.s. rozesílá souhrnná potvrzení o daru za celý rok.

Výtěžek ze startovného je použit na uchování, publikaci a další natáčení příběhů pamětníků pro Paměť národa. Dvacet procent ze startovného může být použito pro financování nákladů na organizaci běhu.

Startovné pro měřené závody 5 a 10 km je od 300 Kč, v Praze od 400 Kč.
Startovné na běh Kdekoliv! je od 300 Kč.

Startovné pro žáky studenty do 18 let je od 200 Kč.

Členové Klubu přátel Paměti národa a běžci starší 65 let mohou běžet zdarma

Startovné pro štafety a dětské a rodinné běhy se liší dle místa konání.

Startovné pro firemní týmový běh je 15 000 Kč za startovní balíček.

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací.