Startovné – Běh pro Paměť národa
Květen 2024
14 míst

Startovné

Startovné je dar pro neziskovou organizaci Post Bellum, z. ú. Výtěžek ze startovného bude použit na činnost organizace, především na další natáčení a zpracování osudů pamětníků, případnou pomoc pamětníkům prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa a vzdělávací programy pro děti i dospělé.

Pro financování nezbytných nákladů na organizaci Běhu může být použito 10–30%
ze startovného.

Ceny startovného

Měřené běhy s hromadným startem – startovné online od 200 do 570 Kč dle konkrétního místa a velikosti doprovodného programu. Na místě o 100 Kč více.

Běh Kdekoli! startovné online od 400 Kč.

Neměřené běhy od 100 Kč online i na místě.

Dětské závody od 100 Kč na místě.

Štafeta 1 500 Kč. Na místě 2 000 Kč.

Žáci a studenti do 18 let, členové klubu Paměti národa a běžci starší 65 let mohou uplatnit 50% slevu na startovném.

Startovné pro virtuální firemní týmový závod je 10 000 Kč.

Každý účastník obdrží potvrzení o daru na zadanou e-mailovou adresu v lednu následujícího roku, kdy Post Bellum z. ú. rozesílá souhrnná potvrzení o daru za celý rok.

Startovné je nevratné.

Běžíme pro Paměť národa, abychom nezapomněli na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů, všech bojovníků za svobodu.

Výtěžek Běhu umožní natočit a uchovat další stovky jejich příběhů.