Běh s hromadným startem a individuální závod – Běh pro Paměť národa

Běh s hromadným startem a individuální závod

BĚH S HROMADNÝM STARTEM

Závodů se mohou zúčastnit pouze ti, kteří se na běh zaregistrují – on-line přes web, na speciálním registračním místě nebo na místě samotného běhu.

Startovní číslo je možné si vyzvednout v místě a v čase určeném pořadatelem. Závodník se identifikuje osobním průkazem (OP, ŘP apod.).

Účastník je povinen dodržet trasu závodu, mít startovní číslo připevněné viditelně na hrudi a v případě měření čipovou časomírou musí mít elektronický čip, který dostane od pořadatele před startem závodu.

Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí.

Pokud závodník poruší pravidla fair play nebo si zkrátí trasu závodu, bude diskvalifikován.

Startovní číslo a čip jsou nepřenosné.

Běh s kočárkem, případně se psem, prosím konzultujte s pořadateli.

 

INDIVIDUÁLNÍ BĚH

Start, cíl a trasy jednotlivých závodů budou viditelně označené. V místě startu a cíle budou instrukce k trati a mapa.

Individuálního závodu se mohou účastnit pouze závodníci registrovaní na konkrétní místo. Mezi sebou závodí běžci v konkrétním místě, na vybrané trati a kategorii. Výsledky mezi kategoriemi nebo trasami se neporovnávají.

Jak se zúčastnit individuálního závodu?
V místě startu si účastníci spustí běžeckou aplikaci v telefonu nebo stopky na hodinkách, až poté vyrazí na trasu uvedenou při registraci. Do výsledkové listiny bude běžec zařazen, pokud po ukončení běhu, nejpozději do 22. května do půlnoci, odešle snímek z aplikace nebo hodinek, na kterém bude viditelný celkový čas, datum a pokud je to možné, také celková vzdálenost. Snímek se ukládá pod startovním číslem běžce do výsledkového systému časomíry IronTime pomocí odkazu, který bude součástí informačního e-mailu zaslaného před závodním víkendem.

Závod se řídí 10 principy fair play.