Trasy a virtuální závod – Běh pro Paměť národa

Trasy a virtuální závod

Start, cíl a trasy jednotlivých závodů budou viditelně označené. V místě startu a cíle budou instrukce k trati a mapa.

Virtuálního závodu se mohou účastnit pouze závodníci registrovaní na konkrétní místo. Mezi sebou závodí běžci v konkrétním místě, na vybrané trati a kategorii. Výsledky mezi kategoriemi nebo trasami se neporovnávají.

Jak se zúčastnit virtuálního závodu?
V místě startu si účastníci spustí běžeckou aplikaci v telefonu nebo stopky na hodinkách, až poté vyrazí na trasu uvedenou při registraci. Do výsledkové listiny bude běžec zařazen, pokud po ukončení běhu, nejpozději do 23. května do půlnoci, odešle snímek z aplikace nebo hodinek, na kterém bude viditelný celkový čas, datum a pokud je to možné také celková vzdálenost. Snímek se ukládá pod startovním číslem běžce do výsledkového systému časomíry IronTime pomocí odkazu, který bude součástí informačního e-mailu zaslaného před závodním víkendem.

Závod se řídí 10 principy fair-play.