Týmový firemní běh – Běh pro Paměť národa

Týmový firemní běh

Tým sestává z 4 běžců/běžkyň reprezentujících firmu/tým, kteří se společně snaží zaběhnout maximum možných kilometrů od 1. do 31. 5. 2022.

Naběhané kilometry běžci průběžně zaznamenávají na webových stránkách časomíry IronTime, kde se porovnávají s výsledky ostatních týmů.  Výsledky je možné doložit i výstupem/fotkou z jakékoliv běžecké aplikace. Vítězným týmem se stává tým s největším počtem naběhaných kilometrů.