Týmový firemní běh – Běh pro Paměť národa

Týmový firemní běh

Týmový firemní běh je součástí závodů na 5 a/nebo 10 km.

Tým sestává z 5 běžců/běžkyň ve stejném závodě na 5 km nebo 10 km (minimálně však ze 3 běžců/běžkyň).

Všichni členové týmu běží celou trať.

Výsledný čas týmu je průměrný čas 3 nejrychlejších běžců týmu. Čas žen je násoben koeficientem 0,8.

Každý člen týmu běží zároveň i sám za sebe ve své kategorii.

Závod musí dokončit alespoň 3 členové týmu, jinak je tým vyřazen z týmové kategorie a počítají se pouze časy v individuální kategorii.