Výsledky – Běh pro Paměť národa

Výsledky

Výsledky a zpracování údajů časomíry budou zveřejněny v co nejkratším čase po doběhnutí v prostoru konání běhu a na internetu.

Účastníci mají možnost reklamovat výsledek na místě u pořadatele do 60 minut po zveřejnění výsledků závodu.

Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás prosím neprodleně na beh@pametnaroda.cz nebo na tel. čísle 602 962 051.