Závodní kategorie – Běh pro Paměť národa

Závodní kategorie

Pro závody s hromadným startem i individuální závod.

Muži
M 18 – 39, (1983 – 2004)
M 40 – 59, (1963 – 1982)
M 60+ (1962 a starší)

Ženy
Z 18 – 34, (1988 – 2004)
Z 35 – 54, (1969 – 1987)
Z 54+ (1968 a starší)

Směrodatný je rok narození. 

V případě, že bude v některé kategorii méně než deset běžců, dojde ke sloučení s nejbližší možnou.

Firemní běh a Běh Kdekoli nemá závodní kategorie.