Závodní kategorie – Běh pro Paměť národa

Závodní kategorie

Muži
M 18 – 39, (1982 – 2003)
M 40 – 59, (1962 – 1981)
M 60 + (1961 a starší)

Ženy
Z 18 – 34, (1987 – 2003)
Z 35 – 54, (1968 – 1986)
Z 54 + (1967 a starší)

Směrodatný je rok narození. 

V případě, že bude v některé kategorii méně než deset běžců dojde ke sloučení s nejbližší možnou.

Firemní běh a Běh Kdekoli nemá závodní kategorie.